Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 23, 2018

In which Daniel Kreiss, associate Professor in the School of Media and Journalism at University of North Carolina, meet the "The Media Observers" to talk about how social media and big data have changed the political landscape of the US since the beginning of the 21st century. What is more important: the candidate or...


May 18, 2018

I vilket Erik och Jesper pratar om hur klapp-klapp-Eurovision har blivit ett Frankensteins monster som på grund av ny medieteknologi spelat ut sin roll.


May 10, 2018

I vilket Jesper och Erik diskuterar den diffusa gränsdragningen för kulturell appropriering samt hur upprördhet och indignation används av företag som bygger sin marknadsföring på rädslor.


May 3, 2018

I vilket Erik och Jesper tar en lång omväg fram till att spekulera kring kommersiella, politiska och journalistiska konsekvenser av deep fakes.