Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 27, 2023

I vilket Erik kommer ut som 192 cm och berättar hur detta med att vara lång orsakar honom en hel del frustrationer i vardagen. Jesper följer upp hans resonemang med att koppla sitt minskade ishockeyintresse till några av de aspekter Erik berör. Avsnittet tar även upp frågan om handtagen i FPS-spel egentligen...


Jun 16, 2023

I vilket Jesper och Erik sitter i sin håla och diskuterar den flytande signifikanten Woke och dess historiska, politiska och populärkulturella användning.


Jun 11, 2023

I vilket Erik och Jesper gör bekännelser om den analkande sommarens kulturella aktiviteter. De berör frågan om hur mediekonsumtion kan mätas (åtminstone före strömningstjänster) och den evighetslånga debatten om "finkultur" och "fulkultur". Avslutningsvis får även lyssnarna en uppmaning inför...