Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 31, 2013

I vilket Erik undrar varför sportjournalister fokuserar på specifika händelser. Jesper kommenterar fallet Maria.


Oct 25, 2013

Gäst: Ulf Sandqvist, doktor i Ekonomisk historia


Oct 18, 2013

I vilket Per Melander intervjuar Jesper Enbom och Erik Lindenius om deras erfarenheter av hundra avsnitt mediespanande.


Oct 11, 2013

I vilket Jesper och Erik gratulerar författare och diskuterar sanningsanspråk och spegelmyter inom journalistiken.


Oct 2, 2013

I vilket Jesper traditionsenligt är förkyld och Erik undrar om humaniora syns eller hörs.