Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 31, 2013

I vilket Erik undrar varför sportjournalister fokuserar på specifika händelser. Jesper kommenterar fallet Maria.