Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 28, 2022

Uppmärksamhetsekonomin är en krigszon. Kanske är det dags att försvarsmakten börja studera lokala ekokammare, infrastruktur byggd för krissituationer och hur interna stridigheter skapar informationsstormar?


Jan 21, 2022

I vilket Jesper kommer ut som en del av kulturens köttberg och diskuterar medelklasslitteratur utifrån Karin Petterssons artikel i Aftonbladet.


Jan 14, 2022

Detta avsnitt är del av ett samtal Erik och Jesper hade före en reguljär inspelning. Här diskuterar de kaffedrickande. Jesper började som de flesta svenskar tidigt i sina ungdomsår och Erik startade i vuxen ålder i samband med Covid. Det har lett till att de förhåller sig till "kaffeprocessen" på olika sätt.


Jan 6, 2022

Årets första avsnitt; i vilket Erik och Jesper berör tre begrepp som kan vara värda att hålla ett extra öga på under valåret 2022. Falsk balans. Metaforer. System.