Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 23, 2018

I vilket historikern och ledarskribenten Petter Bergner berättar kort om avhandlingen om vänsterns historia, men framför allt diskuterar ledarskribentens funktion i de digitala delningarnas tidevarv.


Feb 14, 2018

I vilket Erik kritiserar SVT för att de låter andra skapa innehåll i direktsändning och Jesper visar på hur Public Service i princip missar att representera halva Sveriges befolkning.


Feb 6, 2018

I vilket vetenskapsjournalisten och fysikern Anna Davour pratar med Erik och Jesper om mörk materia, science fiction, fandom och mimiografer; men framför allt hur intresset för kunskap kan omsättas i populärvetenskapliga texter om forskning och framsteg.


Feb 2, 2018

I vilket Jesper och Erik beskriver hur identitetspolitik gått från att vara en definition (logos) av en politisk inriktning till ett diffust slagord (ethos) och diskuterar hur det kommer påverka den kommande valrörelsen.