Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 2, 2018

I vilket Jesper och Erik beskriver hur identitetspolitik gått från att vara en definition (logos) av en politisk inriktning till ett diffust slagord (ethos) och diskuterar hur det kommer påverka den kommande valrörelsen.