Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 26, 2022

I vilket Jesper och Erik förtydligar resonemangen från förra avsnittet genom att prata om repressiva och ideologiska statsapparater.


Feb 17, 2022

"Jag funderar på vad det går att säga om denna konflikt", sade Jesper. Sedan dök Mediespanarna ner i nyhetsbevakningen av oroligheterna i Ukraina och diskuterade vilka faktorer som styr tydligheten. Erik föreslår redaktionellt intresse, kulturellt avstånd och en tydlig bad guy.


Feb 13, 2022

I vilket Jesper och Erik pratar om bildning utifrån Annika Borgs krönika Nedanför det sluttande planet. Avsnittet berör fenomen som kanon, VM -58, Titanic, Pewdiepie, rörpost, den svenska skolan och Da Buzz.


Feb 3, 2022

I vilket Erik och Jesper pratar om den estetiska respektive strukturella magin i fiktion. Sagan om Ringen, Game of Thrones, Harry Potter och The Witcher nämns.