Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 28, 2021

I vilket Jesper ger bort Social Media and Politics som julklappstips. Den görs av segraren i Forskar Grand Prix 2021: Michael Bossetta.


Nov 19, 2021

I vilket Erik och Jesper i samband med internationella mansdagen funderar på om mansrollens problem verkligen diskuteras från rätt perspektiv.


Nov 13, 2021

När förklaringsmodellen blir viktigare än händelsen. Mordet på Catherine “Kitty” Genovese ledde till en efterföljande politisk diskussion som baserades på flera felaktigheter och missuppfattningar om dådet. Kan liknande saker hända idag och vad skiljer sig i sådana fall åt?


Nov 6, 2021

Visa poddare ditt lillfinger och de kommer prata om hela handen. Ge sociala medier ogenomtränglig befogenhet att styra små organisationer och de kommer snart styra större delar av det demokratiska samtalet. Ge demokratiska krafter möjlighet att inskränka andras rätt och liknande beslut kommer snart göras...