Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 23, 2024

I vilket Jesper och Erik diskuterar en konflikt vid Umeå universitet som härrör ur olika syn på vem som får forska och undervisa på vad.


Feb 18, 2024

I vilket Erik och Jesper fortsätter att diskutera yttrandefrihet med anledning av ytterligare aktuella exempel. Exempelvis så har Magdalena Andersson utnyttjat sin yttrandefrihet men finns det saker som det är olämpligt att hon uttalar sig om? Samtidigt hävdar regeringen att deras förslag om att göra det...


Feb 9, 2024

I avdelningen "ministrar säger saker" har Mediespanarna nu kommit till statsminister Ulf Kristerssons fika-video och kulturminister Parisa Liljestrands yttrandefrihetsintervju i Svenska Dagbladet. Gissa vilket uttalande som fått mest uppmärksamhet? Erik har graferna.


Feb 4, 2024

Ett debattinlägg om hur medelklassen. och arbetarklassen skildras i nyhetsmedierna av sociologen Johan Alfonsson blir grunden för ett samtal mellan Erik och Jesper. Hur skildras egentligen klassamhället? Är det för mycket fokus på medelklassen? Vad kan skildringarna få för konsekvenser? Givetvis berörs...