Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 30, 2016

Under efterspelet kring Brexit användes statistik och information som argument för att utfallet var felaktigt. Jesper och Erik problematiserar dessa typer av argument, samt får besök av en oväntad gäst.


Jun 24, 2016

I vilket Jesper och Erik spelar in en egen podcast om fördelar och nackdelar med att alla är sin egen nyhetskanal.


Jun 17, 2016

I vilket Erik och Jesper kommer överens om de konventioner som styr fotboll, krig, läktarvåld, kärlek och strejker.


Jun 10, 2016

I vilket Jesper och Erik diskuterar presidentval, sommarpratare och Umeå meme-huvudstad 2018.


Jun 1, 2016

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur information påverkas av välvilja, avsikt och nördighet.