Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 27, 2014

I vilket Erik jämför ett kilo bajs och Jesper går igenom den fackliga stridens tre delar.


Jun 20, 2014

I vilket Erik och Jesper diskuterar arbetsmarknadsfrågor, kommersialisering av vetenskap samt musikrecensioner.


Jun 12, 2014

I vilket Jesper och Erik pratar om (o)förmågan att sortera information.


Jun 6, 2014

I vilket Erik och Jesper jämför bilar, universitet och politiska partier.