Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Aug 30, 2015

I vilket Mediespanarna firar fyra år genom att sammanfatta vad de kommit fram till.


Aug 25, 2015

I vilket Erik och Jesper ger tre olika exempel på exempel i medierna.


Aug 17, 2015

I vilket Erik och Jesper noterar att samma enskilda exempel börjar användas som bevis för två motstående åsikter.


Aug 8, 2015

I vilket Jesper och Erik går på djupet i havsaktuella frågor.


Aug 2, 2015

I vilket Erik och Jesper diskuterar olika former av kösystem.