Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 29, 2021

I vilket Erik och Jesper försöker nyansera och ändra perspekitiv på den kritik som riktas mot kommunikatörerna på universitet. Framför allt diskuteras frågan om vad som är kärnverksamhet.


Oct 22, 2021

I vilket Jesper funderar över upptrappningen inom den medierade kulturen och Erik argumenterar för att ifrågasättandet av konst och humanioras plats i samhället är att ställa fel fråga.


Oct 15, 2021

Behövs kommunikatörer på universitet? Vilken funktion fyller de? Hur många ska de vara? Mediespanarna diskuterar Göran Arnqvist debattartikel ”Skär ned antalet kommunikatörer rejält”.


Oct 10, 2021

Och podden går bra?


Oct 2, 2021

I vilket Erik och Jesper pratar om myten att alla händelser, dåd och utspel är minutiöst genomtänkta och funderar på om det geniala som ligger i förmågan att snabbt anpassa sig efter omständigheterna. Allt från undervisningsplanering, Harrison Ford, Sid Meiers Civilization-spel, 11 september till...