Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Aug 30, 2023

Tre starter. Tre avhandlingar. En amerikansk kampsång har blivit en skärningspunkt för tre kriser. Dels liberalismens försvinnande, dels arbetarrörelsens oförmåga att kraftsamla kring sina kärnfrågor och dels en begynnande kris för den politiska högerns mediala utspel.


Aug 23, 2023

Resestrul. Engelska. Anmälan. Resemedel. Abstracts. Sessioner. Deadline. Registrering. Keynotes. Work in progress. Konferensmiddag. Möten.

Jesper var på NordMedia Conference 2023 i Bergen och jämför upplevelsen med en musikfestival.


Aug 16, 2023

Boken Revolutionens första offer handlar om Lina Makbouls erfarenheter av att granska den svenska #Metoo-rörelsen. I detta avsnitt pratar Jesper om 3 teman som framkommer i boken.

  1. Strategier för att förebygga granskningar har blivit allmän kännedom.
  2. Sociala medier har ändrat förutsättningarna för att...


Aug 10, 2023

I veckans Mediespanarna avslöjar Erik sitt semesternöje i fråga om mediekonsumtion. Det hela utvecklas till ett samtal om varför rollspel mot förmodan kan vara intressant för andra än spelarna själva. Framförallt diskuteras dock hur studenter och handledare kan förhålla sig till nya och lite...