Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 10, 2020

Organisationers vilja att lösa problem leder inte alltid till att problemen blir lösta; nya uppstår. För att illustrera det komplexa och ibland kontraproduktiva med att införa nya regelverk och system, utgår vi från VAR i fotboll.


Jan 3, 2020

I vilket Erik och Jesper diskuterar den entreprenöriella journalistikens för- och nackdelar.