Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 17, 2023

I vilket Erik och Jesper samtalar om universitetets första uppgift: undervisning. Inte minst handlar samtalet om det arbete som förekommer bakom kulisserna inför en föreläsning. Vad utgör egentligen ett bra föreläsningsupplägg, finns det flera vägar att nå samma mål och, viktigast av allt, varför är Erik...


Jan 10, 2020

Organisationers vilja att lösa problem leder inte alltid till att problemen blir lösta; nya uppstår. För att illustrera det komplexa och ibland kontraproduktiva med att införa nya regelverk och system, utgår vi från VAR i fotboll.


Jan 3, 2020

I vilket Erik och Jesper diskuterar den entreprenöriella journalistikens för- och nackdelar.