Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 27, 2016

I vilket Jesper och Erik är naiva nog att söka efter minsta gemensamma dummare.


Jul 21, 2016

I vilket Jesper och Erik småpratar om mingel i Almedalen.


Jul 14, 2016

I vilket det är lite märkligt att Jesper och Erik försöker störa bort så få som möjligt genom att nämna NPM, dog whistle politics, PK-eliten, mörkning och andra delningar. Vad är det de vill egentligen?


Jul 7, 2016

I vilket Eva Svedmark, filosofie doktor i informatik, berättar om utmaningarna med att studera normbrytande material på nätet och hur det i mötet mellan människa och teknik skapas en speciell upplevelse av tillit, tid, sanning och förkroppsligande.