Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 27, 2016

I vilket Erik och Jesper lägger ut ickenyheter som blir nyheter och nyheter som blir ickenyheter.


Feb 20, 2016

I vilket Erik och Jesper gör skillnad på diskussioner och förespråkar bortplockade tablåer och inställda program.


Feb 14, 2016

I vilket Jesper och Erik använder Bernie Sanders som exempel på betydelsen nya medier har i politiska kampanjer i USA.


Feb 8, 2016

I vilket Erik och Jesper belyser hur kritik mot elitverksamhet inom idrott och akademi ofta riktar in sig mot enskilda personer och inte verksamhetens förutsättningar.