Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 24, 2013

Gäst: Anna Johansson, doktor i Etnologi


Jan 17, 2013

I vilket Erik och Jesper tar akademisk kvart och pratar om vad de har gemensamt med Mästerkatten.


Jan 10, 2013

Gäst: Christer Nordlund, professor i Idéhistoria