Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 29, 2021

Liberalismens ideologiska och ekonomiska aspekter rönte framgång under slutet av 1900-talet. Men nu är den död. Eller kanske döende. Eller kanske trött. I del 1 fluktar Jesper och Erik på liberalismens uppgång. [Beklagar det dåliga ljudet]


May 19, 2021

När försöket att rida på drev-vågen slutar med magplask på grund av undermålig nyhetsvärdering, fel fokus och skicklig krishantering. Vad lär oss artikeln "Misstänkt knarkfabrik hittad i källaren hos SR-reporter” om utmaningarna för både "etablisemangsskeptiker" och medieforskare?


May 13, 2021

I vilket Jesper och Erik undrar var gränserna för yttrandefriheten går och om kostnaden för regleringar blir högre än vinsten.


May 8, 2021

I vilket Jesper och Erik pratar om en av de mest reglerade kommunikationsformerna - trafikregler och medföljande skyltar.