Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 31, 2015

I vilket Jesper och Erik pratar om en svensk debatt som eskalerar och hur förklaringar söks istället för lösningar.


Oct 22, 2015

I vilket Jesper och Erik försöker rama in hur förståelsen av nyheter formas av hur de beskrivs från början.


Oct 16, 2015

I vilket Erik och Jesper beskriver svårigheten med att bedöma kvalitet.


Oct 8, 2015

I vilket Jesper och Erik pratar om svenska myter om USA.


Oct 1, 2015

I vilket Jesper och Erik pratar om människor i affekt som övertar andra människors fysiska rum.