Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 28, 2019

I vilket Mediespanarna konstaterar att huliganism sprids mellan idrotter, att Deadpool är buskis och spionserier är farser.


Mar 20, 2019

I vilket Jesper och Erik funderar över debattklimatet på sociala medier och vad aggressiva debattörer vill vinna.


Mar 17, 2019

Långt från stadsdelen Tomtebo upptäcker Erik Indiens ljudkultur. Närmare Tomtebo lyssnar Jesper på Littfests olika föredrag om texter.


Mar 8, 2019

I andra avsnittet av vetenskapliga samtal pratar Mediespanarna Erik och Jesper om hur forskning, journalistik och konst kompletterar varandra.