Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Aug 28, 2014

Gäst: Mattias Lundberg, docent i Psykologi


Aug 21, 2014

I vilket Erik och Jesper har olika åsikter om valaffischens nytta och funktion vid valtider.


Aug 12, 2014

I vilket Erik funderar på var gränsen för spoilers går och Jesper vill stänga av.


Aug 1, 2014

Gäst: Emma Lundström, kulturredaktör Internationalen