Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 21, 2022

I vilket Jesper kommer ut som en del av kulturens köttberg och diskuterar medelklasslitteratur utifrån Karin Petterssons artikel i Aftonbladet.


Jan 14, 2022

Detta avsnitt är del av ett samtal Erik och Jesper hade före en reguljär inspelning. Här diskuterar de kaffedrickande. Jesper började som de flesta svenskar tidigt i sina ungdomsår och Erik startade i vuxen ålder i samband med Covid. Det har lett till att de förhåller sig till "kaffeprocessen" på olika sätt.


Jan 6, 2022

Årets första avsnitt; i vilket Erik och Jesper berör tre begrepp som kan vara värda att hålla ett extra öga på under valåret 2022. Falsk balans. Metaforer. System.


Dec 30, 2021

Vilka är de tre tråkigaste vägsträckorna på E4:an när man åker fullsmockad bil i hundra mil? Och hur mår den offentliga debatten under 2021? Jesper och Erik startar vid Capitolium, passerar förbud av critical race theory och skol-litteratur samt slutar i svensk signalpolitik mot public service.


Dec 21, 2021

Statsvetaren Olof Petersson sågar Kungliga Vetenskapsakademiens kritiska rapport om den svenska coronahanteringen. Det föranleder Jesper och Erik att diskutera regler, infrastruktur och kommunikation som medel för att åstadkomma önskade effekter.