Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 26, 2013

Tre avsnitt i ett! I vilka Erik och Jesper försöker definiera hur ett bra sommarprat eller sommarpod ska vara.


Jul 16, 2013

I vilket Erik och Jesper redogör för kvällstidningarnas förtjänster och roll i Sverige.


Jul 8, 2013

Gäst: Anneli Bränström-Öhman, professor i Litteraturvetenskap


Jul 3, 2013

I vilket Erik och Jesper funderar på vem som vinner i nyhetsrapporteringen om fackliga strider.