Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 27, 2019

I vilket Erik känner sig utvald av Bingolotto. Därefter skrapar Mediespanarna ytan på spelreklamens potentiellt ökade inflytande.


Feb 21, 2019

Hur mycket bryr vi oss, egentligen? I detta avsnitt spanar Mediespanarna om hur slacktivism utvecklats från delandet av Kony 2012 till en sorts positioneringskrig på sociala medier.


Feb 14, 2019

Varför skriver inte EU-journalister så mycket om vissa frågor? Är det en konspiration eller finns det andra faktorer som väger in i bedömningarna av vad som är en viktig nyhet?


Feb 10, 2019

I vilket Linn Eckeskog, doktor i Medie och kommunikationsvetenskap, berättar om hur förskolepersonal kommunicerar med föräldrar och vilka utmaningar förskolor och kommuner står inför vad gäller föräldrars olika förutsättningar att tillgodogöra sig information.