Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 30, 2020

Vilka consecvenser-20 får årets pandemi för människor vad gäller medier och kommunikation? Jesper och Erik listar en samling mikrospaningar om framtiden efter Corona.


Dec 23, 2020

I vilket Mediespanarna har uppesittarpodd där ser tillbaka på hur årets "julklapp" Covid 19 påverkat – både privat och på samhällsnivå.


Dec 19, 2020

Vad behövs för att något ska börja brinna? Jesper och Erik pratar om gnistor som tänder oroshärdar och vilken sorts bränsle som behövs för att elden ska fortsätta. De gör en snabb hundraårig exposé Från skotten i Sarajevo, via Pomperipossa i Monismanien till Filippa Mannerheim.


Dec 13, 2020

Ceteris paribus – allt annat lika. Erik tar upp tre exempel på hur argument (i diskussioner) eller ändring av innehåll (i en produktion) endast ger effekt om de består i ett betydelsebärande element.


Dec 5, 2020

Hur kommer det sig att en avgående presidents lögner inte väcker större missnöje och indignation hos de egna väljarna? Jesper och Erik pratar om hur kollektiv intelligens skapar en känsla av delaktighet.