Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 27, 2013

I vilket Jesper och Erik nyanserar mediernas bevakning av tränare och näthat.


Mar 20, 2013

Gäst: Daniel Nordström, chefredaktör Folkbladet


Mar 15, 2013

Gäst: Erik Niva, journalist