Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 31, 2024

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur svenska myndigheter hanterar krissituationer och vad eventuella brister kan bero på. Utgångspunkten är en ledartext av Peter Wennblad i Svenska Dagbladet som menar att Sverige står dåligt rústat för kriser.


Mar 22, 2024

I vilket Erik och Jesper går igenom veckans upprördheter i medierna: falska dödsbud i engelska kungahuset, Trumps blodbad och dubbla ukrainska ambassadörer.


Mar 18, 2024

I vilken Erik och Jesper diskuterar svårigheten att förstå omvärlden i en tid då vi kastas mellan information overload och den andra sidan av myntet: Brist på information.


Mar 9, 2024

[2024-03-09] I vilket Jesper och Erik pratar om hur personifiering inom politiken gått från att innebära att enskilda medborgares situation lyfts fram som exempel på politiska utmaningar till att politiker anser sig vara ideologiska poliser som kan peka ut enskilda medborgares brister.


Mar 3, 2024

I stressiga ansökningstider gör Erik och Jesper ett kort avsnitt i vilket de ondgör sig över den samtida samhällsdebatten. Erik introducerar ett begrepp för att fånga ett av problemen med diskussioner på sociala medier: Anadoter.