Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 10, 2023

I ett samhälle där allt fler livnär sig på att publicera innehåll på en stadigt ökande flora av medieplattformar har plagiat blivit ett allt större problem. Detta diskuterar Erik och Jesper med utgångspunkt i en video om detta fenomen av den brittiska youtubern Harris Brewis, aka Hbomberguy.