Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 22, 2023

I vilket Erik och Jesper diskuterar konsten att välja bort för att få mer. Det gäller berättelser i populärkultur, men kanske även i juletider?