Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 18, 2015

I vilket Erik och Jesper vänder och vrider på sambandet mellan medier och våld.