Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 6, 2021

Ett oproportionerligt Sverige, en blå Fantomen, en sjuk Harrison Ford och A0-format. Ibland görs estetiska och konstnärliga val utifrån produktionens förutsättningar.