Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 20, 2014

I vilket Erik och Jesper konstaterar att allt återupprepas och att ryktet om den annalkande podcast-vintern är betydligt överdriven.