Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 7, 2015

I vilket Jesper och Erik diskuterar om Hans Rosling hade rätt och om bilder på flyktingar påverkar.