Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 4, 2016

I vilket Erik och Jesper kanaliserar Owe Thörnqvist och beskriver olika orsaker till uppkomst av regler.