Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 12, 2017

I vilket Jesper och Erik diskuterar politisering och polarisering av nyheter och forskning. Och så blir det lite fotboll förstås.