Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 9, 2018

I vilket Jesper och Erik med hjälp av crowdsourcing diskuterar komplikationerna av att bygga ett för stort korthus med hjälp av storytelling.