Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 26, 2021

År 1999 förutsåg forskarna Jay Blumler och Denis Kavanaugh hur framtidens politiska kommunikationslandskap skulle se ut. Jesper och Erik har läst deras artikel: The Third Age of Political Communication.