Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 27, 2021

I del fem närmar sig Jesper resans mål – vad som händer med liberalismen efter årtionden av framgångar. Kommer det sluta med att alla sidor tappar orken och deserterar från kulturkriget?