Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 11, 2021

Vad kännetecknar medieindustrins utveckling från 1980-talet och framåt? Jesper och Erik pratar om Nicholas Garnhams fem observationer kring hur branschen behövde förhålla sig till de nya obegränsade kopieringsbara medierna som blev tillgängliga i och med videons intåg.