Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 27, 2022

Vad har Netflix, Filmstaden och Akademiska hus gemensamt? De har fattat PR-mässigt katastrofala beslut utifrån tidigare, upplevd eller nuvarande monopolställning.