Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 12, 2022

Jesper har läst de två historiska deckarna Lightning Men av Thomas Mullen och The March Fallen av Volker Kutscher, och reflekterar över anakronistisk mentalitet och hur den banala ondskan porträtteras.