Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 19, 2022

Vad får Eriks blod att koka? Spatial analfabetism och personer som inte följer sociala script. Men hur ska det hanteras?