Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 10, 2023

I vilket Erik och Jesper resonerar kring regeringens nya förslag angående universitetsstyrelserna. Frågor som dryftas är varför tiden för styrelserna plötsligt kortats, vilken roll säkerhetspolitiska experter är tänkta att spela samt om utbildningsministern egentligen är postmodernist.